Radno vrijeme

Ponedjeljkom, srijedom i petkom 07-15 h (za pacijente 07:30-14:00)

Utorkom i četvrtak 13:30-19:30h (za pacijente 13:30-19:30)

Cjenik usluga dentalne medicine

INTERDISCIPLINARNE USLUGE

 • Prvi pregled                  100 kn
 • Lokalna anestezija         50 kn
 • Provodna anestezija      80 kn

RESTORATIVNA DENTALNA MEDICINA

 • Privremeni ispun                                               50 kn
 • Kompozitni ispun jednopološni                     250 kn
 • Kompozitni ispun dvoplošni                          300 kn
 • Kompozitni ispun troplošni                            350 kn
 • Estetska nadogradnja FRC Postec Plus    350 kn
 • Ispun mliječnih zubi                                        150 kn
 • Kompozitne ljuskice                                       600 kn

ENDODONCIJA

 • Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti                                                          500 kn
 • Zub s jednim kanalom u više posjeta  (nekroza,gangrena)                      1000 kn
 • Endodontska terapija višekorjenskog zuba po kanalu                                250 kn
 • Revizija punjenja po kanalu                                                                            300 kn

PREVENTIVA I PROFILAKSA

 • Odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga i poliranje zubi                    250 kn
 • Fluoridacija zubi                                                                                            100 kn
 • Pečačenje po zubu                                                                                        200 kn
 • Pjeskarenje zubi                                                                                            200 kn
 • Čišćenje zubnog kamenca,poliranje i pjeskarenje zubi                            300 kn

PROTETIKA

 • Provizorna krunica                                                                                          100 kn
 • Gradia i fasetirana krunica                                                                            800 kn
 • Porculanska krunica                                                                                     1000 kn
 • Zirkon ( bezmetalna porculanska krunica)                                                 2500 kn
 • Porculanska ljuskica                                                                                    2000 kn
 • Djelomična proteza sa metalnom osnovom                                              3200 kn
 • Totalna zubna proteza                                                                                  2900 kn
 • Nadogradnja                                                                                                   560 kn
 • Reparatura proteze                                                                                        200 kn
 • Podlaganje proteze                                                                                        250 kn

ORALNA KIRURGIJA

 • Pregled akutnog bolesnika                                                             50 kn
 • Vađenje zuba i anestezija                                                             200 kn
 • Komplicirano vađenje zuba i anestezija                                      300 kn
 • Ugradnja implantata                                                                    5500 kn
 • Porculanska kruna na implantatu                                               2200 kn
 • Zirkon kruna na implantatu                                                          3200 kn
 • Provizorna kruna na implantatu                                                    800 kn

ESTETIKA 

 

 • Izbjeljivanje zubi sa udlagama                                         2000 kn
 • Pojedinačno izbjeljivanje vitalnog zuba                            500 kn
 • Zubni nakit ( SKYCE)                                                         200 kn
 • Udlage za bruksizam                                                         600 kn
 • Hijaluron filer                                                                     2000 kn
 • Botox                                                                               2500 kn

 

 

Plaćanje na MAESTRO, MASTER, VISA, DINERS i AMEX!

5% popusta na gotovinu!

 

 

 

 

 

© 2011 Privatna ordinacija dentalne medicine Vlatka Babić